Under lördagen och söndagen hade LRF Ungdomen Värmland sin kick off i Gräsmark. Styrelsen satte gemensamma spelregler för styrelsearbetet, planerade hela verksamhetsårets olika aktiviteter och lärde känna varandra.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här >>

Cecilia Avelyne
Vice ordförande LRF Ungdomen Värmland, ceciliaavelyne@gmail.com