Kraftverket ägs idag av Märta Eriksson, vars make Gunnar rustade och drev det fram till sin död för några år sedan. De senaste åren har dock framförallt handlat om en invecklad tillståndsprocess där Länsstyrelsen ansett att anläggningen varit olaglig som kräver nytt. Med stöd av Eva Nilsson och Walter Johansson har den här processen nu drivits fram till sitt slut där Mark- och miljödomstolen denna vecka fattade sitt beslut.

Domstolen förklarar anläggningen laglig och ger den också tillstånd för att drivas vidare med villkor att det bland annat byggs en flyktväg för fisk som vill vandra nedströms. 

Detta är en stor seger för den småskaliga vattenkraften som visar att även en liten anläggning kan motiveras. 

Anläggningen prövades enligt den gamla lagstiftningen, men från årsskiftet finns ett nytt system på plats och där ska alla anläggningar med koppling till vattenkraft i Värmland anmäla sig till en nationell prövningsplan. Detta ska göras från och med 14 januari via en e-tjänst som går att hitta på https://www.lansstyrelsen.se/varmland/.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se