Under mötet redogjorde avdelningen för alla de aktiviteter som de anordnat under året.

Allt från att anordna en dag ”För den goda maten” tillsammans med Hagfors kommun där de började diskutera den lokala maten i Hagfors. Lokalavdelningen hade också anordnat familjedag, kosläpp, medverkat på bondemarknad, men också träffat räddningstjänsten efter den stora branden som härjade i kommunen i somras.

Under hösten anordnade de också en dialogdag för politiker och tjänstemän i kommunen. Dagen resulterade i fyra fokusområden; Lokal upphandling, Maten - med fokus på skolan med bl a studiebesök, Lagar och regler samt Självförsörjning och lokal säkerhet.

Under året har 28 personer valt att bli medlemmar i LRF och Älvdals lokalavdelning. Efter fikat blev diskussionen livlig kring folkrörelsedialogen där Anna Ramebäck från LRFs regionstyrelse höll i diskussionen.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se