Jag var på årsmöte i Östmark tisdag kväll. Snöfall och mörker utomhus men värme, engagemang, pizza och Elvis inomhus.

I verksamhetsberättelsen kan man läsa om bankstrul och hittills dålig kontakt med kommunen. Sammanslagningen av älgförvaltningsområden verkar ha lett till att information inte flödar så smidigt mellan jägare och markägare.

Äganderätten en viktig fråga. De skickade med en uppmaning till alla: Skriv inte på avtal för snabbt, allt är förhandlingsbart, det går att få mer betalt bara man har lite is i magen.

Man vill också att LRF blir tuffare mot Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen. Den senare anser man jobbar mot skogsägarna. Undrar också varför medlemsförmånen på 30 min juridisk hjälp togs bort. Den var mycket uppskattad.

Det är gott om varg, älg och betesskador. Och så är det gott om ”Östmarksdagar” i juli månad. Hela 10 dagar med olika aktiviteter bl a traktorrally. För att inte tala om att var man än är i världen så träffar man på en Östmarking.

Anna Ramebäck
Styrelseledamot LRF Värmland, anna.rameback@icloud.com