Vad hände där?

- På uppdrag av regionstyrelsen bjöd vi in företrädare från branscherna, länsstyrelsen, regionen och riksdagsbänken i Värmland till en dag med föreläsningar följt av diskussioner, ca 40 personer hade anmält sig. Temanat var: Livsmedelsproduktionen 2030? - Livsmedelsföretagen en attraktiv arbetsplats? - Livsmedelsföretagande en riskbransch?    

Hur går LRF vidare med de frågorna som kom upp?

- Syftet med mötet var, som det heter, att det skall vara rådande för fortsatt styrelsearbete. Effekten med mötet var också att under diskussionerna ge ett lärande till alla de närvarande

Något annat som du vill skicka med våra medlemmar från branschdagen?

- På föredragandet om livsmedelsproduktion 2030 fick vi av Filip Lundin från konsultföretaget MacLean höra om att digitaliseringen kommer på bred och snabb front. Framtidens jordbrukare kommer förmodligen inte sitta på en traktor. Precisionen om att göra allt exakt rätt och med rätt insats styrt av den nya AI-tekniken kommer att ta över. Stora bolag World Wide inom den gröna sektorn satsar idag stort på detta.

Nya sätt att producera mat utvecklas även det ständigt som exempel helt slutna odlingshangarer för salladsproduktion där man odlar helt utan pesticider och minimalt med vatten. Kycklingkött framodlat i laboratorier från en enda cell från en höna är också idag en verklighet men fortfarande väldigt dyrt

Utbildningsinriktningen för framtidens människor som skall jobba i de gröna näringarna måste snabbt anpassas med dom nya teknikerna.

I dragningen om att livsmedelsföretagandet som riskbransch framkom det i undersökningar som gjorts att huvuddelen har efter sommaren toka ändå hanterat konsekvenserna väl och att man har en ganska positiv bild om framtiden. Ur kriser föds ofta samarbete och lösningar vilket näringen tydligt identifierat. Bedömningen är att företagen kommer att vara bättre rustade vid framtida kriser på alla plan     

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se