Erik Forsberg, Kil, styrelseledamot i LRF Värmland, med ansvar för bl a viltfrågor som här också reflekterar om hur viktigt det är med vårt erbjudande till det fossilfria samhället och en god myndighetsutövning med tillväxtfrämjande perspektiv som gagnar företagsutvecklingen.

Till filmen >>