Hallå där Erik Forsberg ledamot för regionstyrelsen för LRF Värmland, det var stämma i måndags och viltmotionerna fick ganska så stort utrymme, hur kommer det sig?

Den motion som skapade mest debatt var den om VVO , där vi från styrelsen ville få iväg en skrivelse till Riks för att se över VVOna. 

Vi upplever att det finns saker som behöver moderniseras då det tillkommit flera vilt sen de bildades och som inte hanteras bra idag  tex vildsvin, kronhjort och rovdjur. Men även se om äganderätten kan stärkas och ändå bibehålla en effektiv och samlad jakt. Se över stadgarna då det är delar som är onödigt krångliga och försvårar för de som är med i VVOt. Det har inte varit en översyn gjord på länge och vår tro är att allt kan utvecklas och bli bättre.

Detta är en grannlaga uppgift med många infallsvinklar att ta hänsyn till och är inte gjort i en handvändning därför ville vi ha denna hjälp uppifrån från de som jobbar med dessa frågor och har tid att verkligen bena ut det och att de kunnat ta fram förslag till förändringar. Detta bifölls inte på vår stämma utan avslogs och det har blivit stor uppmärksamhet efter det.

Vad är aktuellt i Värmland  i viltfrågorna? 

LRF Värmland har länge arbetat för en utjämning av vargstammen inom landet för att minska koncentration i Värmland. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om en lägre miniminivå på 7,5 föryngrar vilket ger 75 vargar i länet vilket är ett steg i rätt riktning. 

Vi jobbar också med att få till en kväll dit det kommer fälltillverkare för vildsvin, viltslakteri och information om vildsvinsjakt och lagstiftning runt detta. 

Vi ska träffa skogsstyrelsen inom kort för att få till ett projekt mera tall som ska syfta till att fler ska föryngra med tall, helt enkelt ståndortsanpassning och att detta görs gemensamt i stora områden och i samarbete med jägarna i området.

Clara Hyltbäck