LRF Värmlands styrelseledamot Lars Johan Lander, Väse, ger en återblick på 2018 och reflekterar kring skogen och äganderätten, grön infrastruktur, nyckelbiotoper och myndighetsrelationer.

Till filmen >>