I måndags bjöds alla fullmäktige till LRF Värmlands regionstämma in till en träff för att tillsammans gå igenom stämmans motioner och yttrande. Kvällen leddes av Peter Moberg, ordförande i Kristinehamsortens LRF-avdelning. Åtta fullmäktige deltog på kvällen.

Kvällen var ett led i att få fler engagerade medlemmar och förtroendevalda i regionen och att stödja dem i deras påverkansarbete. Tidigare anordnades en träff i att skriva motioner.

Annika Arnesson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, annika.arnesson@lrf.se