”Vi står inför en existentiell kris säger Greta Tunberg. Ja en existentiell kris i alla fall psykologiskt och mellanmänskligt säger jag. När vi människor, som evolutionär sett är bytesdjur, utsätt för hot aktiveras amygdala och vårt hormonsystem sätter oss i flykt eller försvar. För att mobilisera så mycket dådkraft som möjligt får vi tunnelseende och rationellt tänkande begränsas. Detta är viktigt för vår överlevnad under den första korta stunden av hot. Långvarig stress hos någon i existentiell kris bryter ner en människa. Krig, destruktiva relationer, mobbing och klimatångest är alla exempel på detta”. Med dessa ord inledde Patrik Olsson regionordförande för LRF Värmland årets regionstämma. Han fortsatte sedan i sitt inledningsanförande att prata om de möjligheter som de gröna näringarna besitter när det kommer till Klimatet.

-Ingens framtid påverkas mer av väder eller klimat än bönders. Men det är också vår förmåga att hjälpa fotosyntesen som sätter mat på bordet, ger det förnyelsebara materialet till förpackningen den kommer i samtidigt som vi på ett oslagbart sätt binder kol ur atmosfären, ge oss goda villkor så löser vi problemen. 

Årets fullmäktige var verkligen diskussionslyssna och det blev snabbt fullt vid påverkanstorget där de 26 motionerna diskuterades. Styrelsen hade föreslagit att skicka vidare fyra motioner men fick mothugg i plenum. Två motioner gick vidare, dessa berörde förändradad andelsberäkning för vägar och behovet att se över regelverket om granbarkborrarna. Kjell-Inge Larsson ordförande och Bo Ynger vice ordförande från Över Älvdal LRF avdelning var nöjda med att regionstyrelsen gått på deras linje och ville skicka deras motion vidare till riksförbundsstämman.

-Vi drabbas av detta hela tiden, när staten bildar ett naturreservat innebär detta också att staten vill göra om andelstalen för vägarna, detta menar vi är fel. En skogsägare kan ju inte kräva att andelstalen ska skrivas om bara för att man inte använder vägen på många år på grund av att man inte har någon avverkning i det området. Vi som lokalbefolkning drabbas med högre kostnader på vägarna. Detta anser vi att LRF ska driva, sa Kjell-Inge och Bo.

Johan Rydberg var inte föreslagen till omval för regionstyrelsen men stämman röstade för att ge honom fortsatt förtroende. Kajsa Edbom från Vike och Torbjörn Olsson från Gunnarskog invaldes i den nya styrelsen. Ola Axelsson och Monica Thörner hade avböjt omval och blev avtackade på stämman. Även Kjell Ohlsson från Årjäng avtackades för sitt arbete i valberedningen.

Se kontakt >>

Motioner som gick vidare rill riks >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se