LRFs kommungrupp i Arvika tillsammans med lokalavdelningarna Arvikabygden, Glava-Stavnäs-Högerud och Brunskog-Mangskog deltog på Arvikamässan i helgen 27-28 april.

Vi hade många samtal med funderingar kring hur det går för oss lantbrukare efter fjolårets torka, vilket känns bra. Då vet man att det finns ett engagemang kring vårat arbete med jord- och skogsbruk.

Sedan konstaterar vi att många delar våran uppfattning om hur viktigt det är med att våra livsmedel är producerade i Sverige. Många påtalade att det saknades möjlighet att handla på gårdsbutiker i Arvikatrakten.

Vi konstaterar att väldigt många tror att LRF är " kopplade" till Centern så som LO är "kopplat" till Socialdemokraterna.

Tyvärr lyckades vi inte värva någon ny medlem, däremot några som skulle åka hem och fundera på detta.

Torbjörn Olsson
Ordförande LRFs kommungrupp i Arvika, 057032242@telia.com