Alla kommungrupper fick bjuda med sig två personer ifrån den egna kommunen (förslagsvis en politiker och en tjänsteman) i utbildningssyfte. Det blev en grupp på 27 personer där nio kommungrupper var representerade.

Dagens föreläsare var Martin och Marcus ifrån ”Tillväxt och Tillsyn”. Dom berättade om hur dom gjorde i Rättvik (Rättviksmodellen) vilket är ett koncept som utmanat de kommunala tillsynsutövningen i hela Sverige de senaste åren.

Det är komplext att vara företagare. Sveriges lantbrukare har ett av världens högsta tyck vad det gäller regler, kontroller, mötestillfällen och information.

Som företagare skall vi förhålla oss till 600 lagkrav, 1 200 lagar, 2 200 förordningar, 8 100 föreskrifter och 94 000 000 blanketter. Det finns 1 000 000 företag i Sverige och 99,4 % har förre än 50 anställda. 75 % är enmansföretag, 0,06 % är stora, dvs har fler än 250 anställda.

Medelföretagaren i Sverige heter Anders och är 47 år och tjänar 20 000 kr/månad.

Det är en nyckel till framgång om myndighetspersonen utgår ifrån att företagaren vill göra rätt och se det som sin uppgift att ge stöd och råd. Viktigt också vid myndighetsbesök är att företagaren är väl förberedd och gjort sitt bästa.

Under eftermiddagen arbetade vi i grupper och pratade om nuläge, önskat läge, vad det finns och behövs för resurser, vad som hindrar oss, hur vi skall agera framåt för att få bra företagarklimat och tillväxt.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare och coach LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se