Stipendium ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond:

Christer Hedberg, Gullsby, Brunskog är sedan många år ordförande för Värmland Dalslands Vattenkraftförening. Genom sitt arbete för medlemmarna där och genom sin egen kamp med myndigheterna för att få fortsätta driva sitt eget kraftverk, det som gjorde Brunskog till en av de först elektrifierade bygderna, har Christer starkt bidragit till den nya och bättre lagstiftningen kring den småskaliga vattenkraften. Christers arbete flyttar även synen på ägande- och brukanderätt generellt i en bättre riktning till nytta för alla ägare av jord, skog och vatten. Det har varit en Davids kamp mot Goliat som kostat blod, svett och tårar men som utgör en stor förebild för engagemang och den enskildes och dennes familjs uppoffringar för sin och mångas rätt.

Gunnar Nilsson, Getmossen, Frykerud är en hästkarl genom arv och miljö. Uppväxt på en gård som drevs med två nordsvenska hästar och med en av sin tids stora hästhandlare Carl Eriksson i Skinnartorp, Lindfors till morfar. Han började redan i tonåren köra på ackord i skogen åt Mölnbacka-Trysil. Gunnar var med och utvecklade reglerna för ”Godkänd Hästgård för turism” och hans engagemang var grunden för tillkomsten av ”Kils hästcenter Hannäs”. Gunnar är som mångårig och viktig funktionär i Wermlands körsällskap en förebild och mentor i sin gärning. 

Silvernålar:

Börje Andersson, Lysvik har i ca 30 år varit aktiv inom styrelsearbetet i Lysviks LRF-avdelningen. Börje ställer alltid upp i vått och torrt, hur bra eller dåliga idéerna än är som ska genomföras. Börje har ett lättsamt humör och sprider glädje i arbetet. Därmed är Börje en mycket värdig mottagare av LRFs silvernål för oegennyttigt arbete i organisationens tjänst och för bondenyttan.

Olov Fredriksson, Töcksfors är en mycket värdig mottagare av LRFs silvernål för oegennyttigt arbete i organisationens tjänst och för bondenyttan genom sitt mångåriga arbete i Nordmarkens LRF-avdelning. Olovs engagemang för bland annat ägande och brukanderätt är ett föredöme.

Maria Lindqvist, Deje har drivit ett mångårigt och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst och för bondenyttan i Övre Ulleruds LRF-avdelning och i Forshaga kommungrupp. Genom sitt och makens dagliga verksamhet har hon också bidragit med viktiga perspektiv från andra delar av det jordiska till organisationen. För detta förtjänar Maria LRFs silvernål.

Årets lokalavdelning: Södra Näset

"För att ha samlat nära nog alla markägare och all mark i sin bygd kring en gemensam vilja i kronhjortsförvaltningen utnämns Södra Näset till årets lokalavdelning i LRF-Värmland."