Under våren har åtta lantbruksföretagare och arbetsledare träffats under två heldagar på Scandic Klarälven i Karlstad. Deltagare har kommit från Värmland men även från angränsande landskap. Kursledare har varit Liza Hogen, LRF Konsult Karlstad.

Inriktningen har varit ”Konsten att kunna leda sig själv, medarbetare och företag”. Teoripass har varvats med grupparbeten av olika typer där deltagarna haft möjlighet att ventilera sina åsikter med andra deltagare.

Några axplock om vad deltagarna tyckte om kursen:

  • Bra med erfarenhetsutbyte
  • Lagom stor grupp
  • Bra fördelning på de olika momenten
  • Vill ha mer LEAN i kursen
  • Uppföljning till hösten
  • Bra koncept med mat och lokaler
  • Lärorikt mycket man inte tänkt på
  • Bra med egen erfarenhet hos kursledaren

På en skala från 1-10 där 1 är lägst och 10 högst blev deltagarnas betyg 8.

Kursen har delvis finansierats med medel från Jordbruksverket och de har gett klartecken till att vi kan anordna samma upplägg för fler kurser. Vi kommer att anordna fler kurser i höst med start i oktober.

Är du redan nu intresserad så hör gärna av dig till undertecknad.

Liza Hogen
Affärsrådgivare LRF Konsult, 054-17 74 15 eller liza.hogen@lrfkonsult.se