Nyvlad styrelseledamot i LRF Värmland. Vem är du?

- Jag och min sambo Anneli bor i Lilla Gårdsås Gunnarskog i Arvika kommun. Jag är femtio år gammal.

Vad gör du till vardags?

- Jag har ca 30 dikor med rekrytering och brukar knappt 60 ha, mestadels vallodling. Blev lantbrukare år 2000 då jag köpte min fastighet, tidigare har jag jobbat med mjölkkor som dräng och även varit avbytare. Kompletterar mitt lantbruk med Räddningstjänst (deltidsbrandman) och farmartjänst.

Hur ser ditt engagemang i LRF ut?

- Jag är aktiv i kommungruppen i Arvika, och är även styrelsemedlem i lokalavdelningen Arvikabygden. Inom Arvika kommungrupp jobbar vi just nu med enskilda vägar (få fram mera pengar för att stoppa nedmonteringen av vägstandarden) samt att bildandet av det utökade vattenskyddsområdet Racken blir så bra det går för markägarna.

Mina ansvarsområden i regionstyrelsen är infrastruktur tillsammans med Lars Johan Lander, men jag är också ansvarig för medlemsdialogen, lokalavdelningskontakt samt kommungruppssläppet tillsammans med Johan Rydberg, samt övrig miljölagstiftning tillsammans med Kajsa Edbom.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Götaland, clara.hyltback@lrf.se