Coompanion Värmland har tillsammans med LRF Värmland startat ett projekt där man ska hitta metoder för bygder att ta över ansvaret för dammar och kraftverk - i de fall då det saknas någon enskild som vill göra detta. Om det faller väl ut så kan detta bli en modell som kan användas i hela landet.

Idén kom efter att LRF via Christer Jansson stöttat en grupp markägare i Bada, Torsby kommun, där Fortum vill riva ut en damm - något som skulle påverka de närboende negativt. Där tas det nu fram ett sätt att via en förening ta över ägandet.

Detta ska nu tas vidare i ett större projekt eftersom det är många som kan hamna i liknande situationer. Från årsskiftet finns en ny lagstiftning på vattenområdet som förändrar situationen för de här verksamheterna. Framförallt handlar det om de kraftproducerande anläggningarna som ska prövas i en Nationell plan - där åtgärderna ska finansieras via en fond. I de här processerna kommer både dammar och kraftstationer ses över och det kan då finnas fall där det saknas någon given ägare - men där bygden av olika skäl kan ha intresse av att behålla anläggningarna. Projektet ska därför reda ut hur detta kan gå till - både praktiskt, ekonomiskt och inte minst juridiskt. 

Projektet ska pågå i ett år och pengarna kommer från Vinnova. 

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se