Hans engagerade, inkluderande och avslappnade ledarskap, hans förmåga att snabbt analysera och hantera situationer och lägga passningar, jag vet inte om det var det jag såg upp till redan där på Edsvalla IP för fyrtio år sedan, det är dock med sådana egenskaper jag känt Hans-Ove genom livet. Ödmjuk men samtidigt utmanande och hårt arbetande. Han var stjärnan i ortens fotbollslag och jag var bollkalle. Senare som grannar och kollegor och engagerade i lantbrukets olika organisationer blev rollerna mer samspelta. Många skratt och goda samtal bredvid såmaskiner och gödselbrunnar, vid mötesbord och på kalas fick jag dela med Bobo.

Ett starkt engagemang för bygden och landskapet, dess och dess bebyggares utveckling och att det görs bäst tillsammans präglade Hans-Oves gärning. Tillsammans bönder i sina organisationer, men också tillsammans med grannar och det övriga samhället i Värmland, runt Trossnäs och på  Segerstad. Elva år som ordförande för LRF-Värmland var bara ett av många uppdrag under flera decennier.

Många är vi i länets och landets bonderörelse som i Bobo haft en förbild i hur man får andra att växa och utvecklas och hur man leder och företräder med samtidigt stort allvar och humor, det vill vi förvalta. Godhjärtad, fyndig och spjuveraktig, goda samtal och goda skratt så minns vi dig.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com