I Eda är det en grupp markägare som startat en studiecirkel i äganderätt. Som en av aktiviteterna fick jag hälsa på i Lundsbergs bygdegård för att prata om vad som är på gång i LRF kring detta. Det blev ett samtal om artskydd, vattenverksamheter och vägsamfälligheter.

Om fler är intresserade av att göra studiecirklar på det här området, så kontakta Studieförbundet Vuxenskolan. Där finns material att hämta och inom LRF finns det många som kan komma och gästspela!

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF , erik.evestam@lrf.se