Kommungrupperna i Forshaga och Karlstad förordnar markkabel för ny 36 kV-ledning mellan Skived och Molkom. Nästa fas är troligen att en ansökan om koncession, inkluderat miljökonsekvensutredning, lämnas in till Energimarknadsinspektionen. Berörda får den på remiss.

Kompletterande samråd ny 36 kV-ledning mellan Skived och Molkom från LRFs kommungrupper i Forshaga och Karlstad >>

Forshaga kommun har lämnat ett tydligt och klart yttrande där man förordar kabel hela sträckan. Kommunstyrelsen har motiverat sin ståndpunkt väldigt väl. Guldstjärna!

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se