- Det är stora värden som finns i de här anläggningarna. Ibland handlar det om kraftproduktion, men lika ofta om att bevara ett levande kulturlandskap och en attraktiv landsbygd, säger Patrik Ohlsson, ordförande för LRF Värmland.

Projektet drivs av Coompanion Värmland och finansieras av forskningsstiftelsen Vinnova.

- Det var över 300 som sökte stöd – vi var ett av ett 30-tal som fick pengar. Det visar att det finns ett stort intresse för det här, säger Leif Tyrén på Coompanion.

Projektet föddes när en fastighetsägare boenden runt Badasjöarna i Torsby tog hjälp av LRF och Coompanion för att ta över en damm från Fortum. En damm som annars skulle rivas ut med vidhängande sänkning av vattenståndet.

Ett sådant övertagande kan bli vanligare framöver. Från årsskiftet finns det ny lagstiftning runt vattenverksamheter där tusentals kraftverk och därtill hörande dammar ska prövas. De ska få nya miljövillkor och merparten av åtgärderna ska bekostas av en gemensam miljöfond. I denna process kan det uppstå många situationer där dammarnas ägarskap är oklart eller där ägarna av någon anledning inte vill fortsätta ta ansvar för anläggningen. Att äga det gemensamt kan då vara ett bra alternativ. 

Där det finns kraftproduktion kan kooperativet äga, sköta, investera och få gemensam ekonomisk nytta av anläggningen. Och där det bara är en damm som håller vattnet, kan livsmiljön och kulturvärden bevaras.

Projektet ska titta på ansvarsfördelning, affärslösningar, föreningsformer och en del juridiska frågor.

- Vi vill att de som har sådana här anläggningar hör av sig till oss så vi får fler konkreta platser att prova den här modellen på, säger projektledare Cherin Nilsson. Hör av dig via: Cherin.nilsson@coompanion.se.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se