Efter presentation av mötesdeltagarna inledde vi mötet med att gå igenom Livsmedelsstrategin. Det presenterades ett program som startar efter semestern med Karlstad kommun och ytterligare en kommun samt andra aktörer angående närproducerad mat till skolorna. Ett studiebesök i England kommer bland annat att göras för att se hur de arbetar i frågan. Vi ska från LRFs håll försöka medverka på något sätt i detta arbete.

GOD MYNDIGHETSUTÖVNING togs upp, då vi inte alltid upplever att Länsstyrelsen har detta i fokus. För oss är den del av Livsmedelsstrategin som Länsstyrelsen har nästan ensamt mandat över den som handlar om Regler och Villkor och det är oerhört viktigt att de lägger vikt vid det. De önskade att vi skall komma in med konkreta exempel och det kan säkert vara klokt, men samtidigt konstaterade mötet att det ofta blir reaktivt och inte proaktivt om man ska jobba med ”dåliga exempel”. Vi önskar hellre att man hade ett systematiskt arbete för att komma framåt i frågan. Vi framförde också att de gärna kan påpeka detta till andra myndigheter som de är i kontakt med.

Länets resurser inom Landsbygdsprogrammet och viltskadeersättningar togs upp för diskussion. Rovdjursavvisande stängsel är nu nationellt och avropas allt eftersom stängsel behövs, och pengar finns. Investeringsstödet är fulltecknat för året, eventuellt finns ytterligare pengar till hösten då avstämningar är gjorda. Vi frågade om det var möjligt med nationell pott även där men det var ej aktuellt.

Skyddsjakt på trana diskuterades då medlemmar anser att det är svårt att ansöka om densamma. De ansvariga tjänstemännen tipsade om att man kan ta ut blanketten och fylla i den på vintern då man oftast vet var de håller till, och sen skicka in när det blir aktuellt. Vid behov av förlängning och utökning fungerar det ofta bra att ringa in.

Efter en fikapaus så togs Klimatstrategin upp, som nu gått ut på remiss. Detta är ett misslyckat utkast från Länsstyrelsen tycker vi, eftersom de enbart pekar ut lantbruket som miljöbov. LRF påtalade mycket skarpt att om detta inte omgående ändras så kommer vi inte delta i arbetet framöver. Länsstyrelsen tog till sig kritiken och vi får se vad som händer i frågan.

Regionala Skogsprogrammet var nästa punkt på agendan. Det har en liten budget på 1 miljon kronor. Det har haft en lite trög start men nya tag tas i höst.

Vattenverksamheter: Det finns 157 kända kraftverk (111 anmälda till det nationella programmet hittills). En påminnelse gick ut i maj månad. Det har varit god uppslutning på möten som varit.

Sedan diskuterades vår skrivelse om dämmen vilket vi inte alls har samma uppfattning om. Vi anser att de behövs för säkerställning av släckvatten, tjänstepersonen på Länsstyrelsen anser att vid brand skall man invänta helikopter istället för att använda vatten från små vattendrag då de kan torka ut, miljön kan ta skada osv. Vi anser att släckningsarbetet ovillkorligen SKALL gå först.

Slutligen diskuterades Länsstyrelsen agerande i Bombmurklefallet i Ölme. Det var hårda diskussioner om hur de kan sätta sig över domstolsbeslut, och vi ifrågasätter starkt deras sätt mot markägaren med att denne skall göra en åtgärdsplan då inte ens forskning om har kunskap om arten. Länsstyrelsen upplystes om att naturhänsynslämningar blåst ner, det beslutades om att avverkningen som tidigare gjorts inte skulle markberedas detta har nu vildsvinen gjort ändå. Vad blir det nästa gång i detta fall?

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com