Innehållet i faktabladet har tagits fram sommaren 2019 tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantbrukets brandskyddskommitté, Länsstyrelsen i Kalmar län.

Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

Skördearbete på mark med hög brandrisk under torra förhållanden innebär ökad risk för vegetations-brand. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner behöver därför ske med största försiktighet. Här följer råd om hur du arbetar säkert.

Viktiga punkter att tänka på innan du börjar arbetet, se faktabladet nedan.

Se faktablad >>