Det finns inte någon TV-licens att uppmana till masskolkning av annars hade jag nog gjort det. SVTs Erika Bjerström pratar om ”Från flygskam till bondeskam”. Public service borde inte ägna sig åt sånt utan ha en högre ambition att hjälpa människor förstå det komplicerade. Andra medier är lika illa ute i sina vantolkningar av den ganska balanserade rapporten kring markanvändningens klimatpåverkan som IPCC släppte i veckan.

Varför ges det så mycket utrymme till forskare som i sina stuprör misskrediterar svenskt jord- och skogsbruk?

Budskapet borde vara; Se på Sverige. Där har man ökat sina skogars virkesinnehåll med 100 % samtidigt som uttaget av virke har ökat med 100 %. Där har jordbruksmarkens bördighet och mullhalt ökat samtidigt som avkastningen ökat. Där orsakar mjölken 44 % mindre klimatgaser och köttet 60-70 % mindre per kilo än produktionen i världen. Tag dock varning i den allt för stora minskningen av djurhållning som lett till att den biologiska mångfalden i landet är hotad. Forska på detta, lär av och rapportera från Sverige.

Vad händer då efter en sån här rapport i länder som Brasilien och Indonesien med stor avskogning? Vad händer i USA, Argentina och Kazakstan med utarmande odling av stora stäpper? Hur rapporteras det där? Hur agerar politiken? Ja i Brasilien vill president Bolsonaro hindra publicering av satellitbilder av olaglig avskogning i Amazonas. Lögner kallar han dem. Svenska politiker jublar över handelsavtalet med Syd-Amerika, Mercosur, som kommer att ge oss ännu mer livsmedel från mark som enligt IPCC måste bevaras från avskogning och som istället kommer att konkurrera ut hållbar produktion här. USA väntas tredubbla sin export av nötkött till EU efter nyligen ingångna avtal.

Var stolta svenska bönder men skämmes svensk media som ständigt misslyckas med att dra korrekta slutsatser och istället för att lyfta det som är bra sänker det bästa med att blanda äpplen o päron och inte göra skillnad på lort o pannkaka. Glöm bondeskam, mediaskam borde det vara.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com