Planen är en omfattande genomgång av de värden som finns i skog och mark och därtill en ambitiös katalog med åtgärder. Kommungruppen tycker kunskapsunderlaget är gediget men målbilden orealistisk eftersom den är så omfattande och dessutom tar grepp över åtgärder som kommunen inte har någon befogenhet över.

”För att den ska bli trovärdig måste det kopplas tydligare målsättningar och prioriteringar och en värdering av vilka resurser som finns och vad som är möjligt att göra. Om detta saknas så blir arbetet otydligt och slumpmässigt och det leder ofelbart till en besvikelse hos dem som läser planen med höga förväntningar på konkreta resultat.", skriver kommungruppen
bl a i sitt yttrande.

Den innehåller också en del påståenden kring jord- och skogsbruk som inte stämmer - bl a att dagens skogsbruk hotar den biologiska mångfalden och att den kommunala planen ska jobba för att motverka detta.

Kommungruppen saknar också utvecklingsperspektivet, att Hagfors med sina stora resurser i jord och skog kan skapa tillväxt och företagande.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se