Mötet ägde rum på hembygdsgården Kolsberg i Torsby med ca 15 deltagare. Erik Skoog hälsade oss alla välkomna sedan fick Kjell-Arne och jag, Torbjörn Olsson, presentera oss.

Kjell-Arne berättade om sitt arbete i riksdagen och hur det går till där. Det blev en livlig diskussion om ägande och brukande samt om Sveriges rovdjurspolitik samt om strandskyddet mm.

Jag berättade om vad vi i styrelsen i LRF Värmland jobbar med för frågor för tillfället. Upplyste om att det nu skall anmälas till Länsstyrelsen om man planerar avverka eller anlägga skogsväg där det finns fornlämningar. Informerade också om hur arbetet med Racken vso gått till och alla dess orimligheter för ägande och brukande inom detta område.

Sedan diskuterade vi om enskilda vägar och om hur det skiljer sig emellan olika kommuner.

Vi bjöds på vaffel och kaffe med dopp. Tack för ett trevligt möte.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com