De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona har möjlighet att få stöd. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. Under 2019 kommer 1,5 miljarder att delas ut i landet. I genomsnitt är stödet 50 % av investeringskostnaden. Kontakta Länsstyrelsen Värmland för mer information!

I Klimatklivet kan man söka stöd för alla åtgärder där det genom investeringen går att räkna på en minskning av utsläpp av växthusgaser. Undantaget i Klimatklivet är investeringar som ingår i systemet för elcertifikat (tex solceller) och handel med utsläppsrätter.

En klimatinvestering ger inte bara positiva effekter på klimatet utan kommer att stärka konkurrenskraften i ditt jordbruksföretag både nu och i framtiden. Så passa på nu – du söker stödet hos Naturvårdsverket och nästa ansökningsperiod är 25 september till 23 oktober 2019.

Exempel på åtgärder som tidigare fått stöd, hur och när du söker stöd och till vem du kan vända dig med frågor kan du få svar på genom att läsa mera här  >>  

Kristina Rebane
Kontaktperson Länsstyrelsen, kristina.rebane@lansstyrelsen.se