Oavsett vilken typ av lantbruk du bedriver eller hur länge sedan det var som händelsen inträffade är vi intresserade av att prata med dig. Den information du ger oss hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående kommer kunna identifiera ditt specifika bidrag till studien. Du har en chans att bidra till förståelsen för hur lantbrukares liv efter en sådan händelse ser ut, något som i förlängningen kan hjälpa andra. Vi behöver dig och den unika kunskap du har!

Om du är intresserad av att vara med får du gärna höra av dig så snart som möjligt. Vi planerar att genomföra intervjuer under september och oktober, så vänta inte med att anmäla ditt intresse!

Läs mer om studien >>

Ring oss, eller mejla till lantbrukarstudie@gmail.com

Lisa Larsson, 0737-62 46 71 och Åsa Nilsson, 076-861 22 83
Örebro Universitet