Processen har kantats av svåra juridiska konflikter då framförallt Länsstyrelsen motsatte sig att anläggningen fick byggas. Domstolarna gick dock hela tiden på bolagets linje, men ärendet överklagades hela vägen upp till Högsta Domstolen. Till slut kunde dock tillståndet fastställas och för ungefär ett år sedan påbörjades bygget. Flera års försening och runt 2,9 miljoner i extra kostnader var dock inget som grumlade den goda stämningen runt den röda lilla stugan i skogen.

- Det här är ett unikt vattendrag med väldigt hög fallhöjd så här kommer produktionen rulla på väldigt bra. Ni som är här idag och är runt 15 år kommer kunna komma tillbaka om 50 år och då kommer det här snurra lika bra som idag. Det här är en stor dag för oss här uppe, säger Jan-Anders Carlsson som är företagets VD.

LRF hoppas att det är fler i Värmland som i och med den nya lagstiftningen kommer ges möjlighet att investera i sina befintliga anläggningar.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se