Norskt jordbruk och norsk jordbrukspolitik skiljer sig ganska mycket från den svenska, de är inte med i EU, de har mycket olja osv. Men de är väldigt rädda om sitt jordbruk, de är noga med att hela landet ska leva och brukas, att jordbruket ska vara bärkraftigt och lönsamt.

  • Där har vi en del kvar att göra!
  • Vad kan vi lära av lillebror i väster?
  • En hel del vill jag påstå!

Vi måste bli duktigare på att ta till vara på de förutsättningar den enskilde företagaren har, vissa produktionsgrenar passar bättre i vissa delar av landet osv. Då menar jag inte att vi ska använda norsk politik och peka med hela handen vart vi ska göra vad, utan det måste ske på affärsmässiga grunder.

Vissa förutsättningar är svåra att ändra på, geografiskt läge, jordmån mm, politiska beslut kan man påverka i begränsad utsträckning.

Men det man verkligen kan påverka är sin gård och sitt företag, titta kritiskt på vad man är bra på och var man har förbättringspotential, besluta om en strategi och en riktning och våga där du står.

Hur får då jag ihop norsk jordbrukspolitik med mitt företagande?

Jag blev mycket inspirerad av de företagare vi besökte i Norge, de var väldigt fokuserade på att göra maximalt av de givna förutsättningar de har och påverka de saker som är rimliga att påverka.

Så det är en anledning till att jag vågar!

Johan Rydberg
Styrelseledamot LRF Värmland, johanrydberg@icloud.com