Har representerat Värmland i Norrlandsgruppens möte 2019. Man kan fråga sig varför det inte finns en Sörlänningsgrupp? En lite förenklat svar på den frågan är att där produktion är nära marknaden/konsumenten är det mer lönsamt och marknadskrafterna fungerar som de ska. Jordbruksverket har gjort beräkningar med hjälp av ett simuleringsprogram som visar att utan nationellt stöd skulle mjölkkor minska med 30 % och täckningsbidraget per ha skulle halveras i dessa stödområden.

På Norrlandsgruppens möten brukar förutom norra LRF-regionerna också representanter från Länsstyrelserna i norra Sverige delta vilket alla anser är bra.  

Första dagen inleddes med lunch och sen fick vi genomgång av läget med kommande CAP. Den blir försenad kanske till 2021 kanske 2022. Takbelopp (sk Capping) kommer med största sannolikhet att införas. Tvärvillkorsregler och förgröningsstöd ersätts av grundvillkor. 

Näringsdepartementet har gett Jordbruksverket i uppdrag att göra en översyn av områdesindelningen för kompensationsstödet och nationella stödet i norra Sverige.

Jordbruksverket hade en form av grupparbete som skulle hjälpa dem att svara på konsekvensen av att ha en och samma karta för kompensationsstödet och det nationella stödet. Idag finns en övergångskarta för det nationella stödet. Norrlandsgruppen vill permanenta den kartan för att undvika ytterligare nedläggningar av mjölkgårdar i norr.

Personligen anser jag att det viktiga är att de gränser som en gång sattes för de olika stödområdena inte ska flyttas då man redan gjort anpassningar för gränserna och jordbruk är inte lättflyttade.  

På kvällen var det middag med riksdagsledamöter. De jag träffade är kloka människor som jag litar på gör sitt bästa i riksdagen med våra frågor. De fick också en del input från oss i LRF.

Årsmötet på andra dagen omvalde Håkan Nilsson till ordförande i Norrlandsgruppen.  

Anna Ramebäck
Styrelseledamot LRF Värmland, anna.rameback@icloud.com