De kommuner som representerades var Arvika, Sunne, Eda, Kil, Karlstad (osäker på Kristinehamn). Sedan var det två representanter från Länsstyrelsen som bland annat skulle informera om deras betestjänst.

LRF var inbjudna för att prata om arrendeavtal och så ville de få information om stödrätter, samt vad LRF är och i vilka former vi finns i Värmland (lokalavdelningar, kommungrupper, och regionstyrelse).

En mycket intressant förmiddag som tyvärr var tvungen att avslutas för LRFs del, då vi skulle vidare ner till Brastad för kommungruppsutbildning ”Kraften i Landet”.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com

 Per-Olov Ålander
Lokalavdelningsordförande Arvikabygden, per-olov.alander@telia.com