Med respekt för dessa så är det ändå det faktum att vi ska ersätta råvaror till mycket vi använder varje dag och hälften av den energiproduktion vi har idag med förnyelsebart fossilfritt, detta samtidigt som behoven ökar. Det är omställningen till en bioekonomi som är den riktigt stora megatrenden.

Hållbarhet, social, ekonomisk och miljömässig är mantrat. Det första är målet, det andra är smörjmedlet och det tredje är grundförutsättningen. Olja har under hundra år rubbat logiken. Under de närmaste åren kommer de förnyelsebaranaturresurserna och det miljömässigt hållbara nyttjandet av dem åter bli avgörande för olika länders och regioners välstånd. Om Sverige ska vara fossilfritt om 25 år, bl a för klimatets skull, så är det den oavvisliga konsekvensen.

Regionalt handlar LRFs hållbarhetsarbete mycket om att få andra att inse detta och att det i sin tur får prägla olika processer och strategier som länsstyrelsens arbete med en miljö- och klimatstrategi. Det handlar om det regionala skogsprogrammet och livsmedelsstrategin såklart. Kanske viktigast av allt Region Värmlands arbete med den regionala utvecklingsstrategin RUS.

Värmlands brukade jord och skog tillsammans med industri och akademi ger oss unikt goda möjligheter om vi gör rätt saker på rätt sätt. Det tjatar vi om, överallt och hela tiden.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com