Aktuella skogsfrågor dryftades som barkborreläget och projektet ”Mera tall” och förändring i avverkningsanmälningarna. Information gavs även om röjningsläget.

Samarbetsklimat mellan LRF och Skogsstyrelsen är gott. Det märks tydligt att lokala myndigheten har en stabil erfarenhet i produktionsskogsbruket. Viktigt att beakta att det vidmakthålls på lång sikt då det är stora pensionsavgångar de närmaste åren.

Nästa träff planeras i april.

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se