Vi var 15 deltagare samt Yvonne Andersén och Annika Arnesson från personalen. Syftet med träffen var att få till ett kommungruppssläpp i de olika kommunerna vi representerar.

När vi kom in i lokalen blev vi ombedda att sätta oss så att vi inte satt enbart med medlemmar från den egna gruppen. Annika och Yvonne hälsade oss välkomna och delade ut häfte med material.

Vi började med att presentera oss och talade om vilken roll vi har inom vår kommungrupp. Sedan fick vi tala om vilka förväntningar vi hade på träffen.

Nästa moment var att tala om vilka problem vi såg i våra uppdrag. Sedan listade varje bord upp vad som varit lyckat i vårat arbete.

Utmaningar

 • Fortsätta med god relation med tjänstemän
 • Kommunikation
 • Hålla kompetensen
 • Kommunikation utåt med t ex media, andra företagare, övriga
 • Nätverka
 • Tiden - Veta vad som kommer att hända i kommunen - påverka
 • Att bli en grupp
 • Hitta intresserade

Framgångar

 • Fakta
 • Upphandling
 • Vägar
 • Rackens vattenskyddsområde
 • Bussresa med kommunledning/politiker/tjänstemän
 • Med i Näringslivsråd
 • God myndighetsutövning
 • Utbildning

Arvika kommungrupp fick nu tala om hur vi jobbat och vilka ämnen som varit aktuella för tillfället.

Det kom nu upp en fråga hur går man vidare när man inte ens känner sig som en grupp. Vi andra kunde inte riktigt svara på detta.

Nästa fråga var, hur jobbar vi vidare med alla frågor som dyker upp kring den pågående klimatdebatten? Mycket viktig!

Nu var det läge för en fikapaus, det bjöds på kaffe, te och smörgås.

Efter detta så grupperades vi om till att sitta kommungruppsvis, för att planera ett kommungruppssläpp. Redovisningen gjordes och vi kan konstatera att idéer saknas då inte.

Som sammanfattning av mötet gör jag följande. Förväntningarna av mötet prickades av en efter en och alla blev av prickade, och det kommer med största sannolikhet bli uppföljningsmöte både per telefon och i fysisk form framöver.

Tack för en givande kväll!

Torbjörn Olsson
Ordförande i Arvika kommungrupp och styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com