I ett steg att utveckla LRF Värmlands påverkansarbete har regionstyrelsen beslutat att lägga Stämma 2020 på en lördag, för att skapa större förutsättningar för unga, motionärer och förtroendevalda att delta och ta uppdraget som fullmäktige. Stämman startar med lunch på Selma Spa, Sunne, lördagen den 21 mars.

Motionsbehandling kommer att ske i beredningsgrupper där motioner och yttrande kommer att diskuteras. Detta ersätter tidigare motionstorg.

Eter stämman finns möjlighet att ta del av föreläsning med Stig Wiklund, samt middag där det även finnas möjlighet för respektive, övriga medlemmar och inbjudna gäster att delta.

Läs mer om kommande stämma >>

Annika Arnesson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, annika.arnesson@lrf.se