Skogsfrågor och vattenverksamheter var två av ämnena när Nordmarkens och Karlandas LRF-avdelningar bjöd in till en kväll i äganderättens tecken.

Det blev ett välbesökt möte med nästan 30 deltagare i Hämnäs bygdegård.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se