I dagsläget ligger 80 hektar åker och 100 hektar bete under vatten, något som Ola Axelsson tycker är oacceptabelt.

- Vi trycker på så mycket det bara går för att kommunen och räddningstjänsten ska ta oss på allvar, men tyvärr tycker vi inte att de lyssnar eller vidtar de åtgärder som vi anser vara viktiga. I detta fall rör det sig om skada på egendom och miljö. Någon måste ta ansvar och fatta beslut i denna fråga och det omgående.

LRFs kommungrupp har föreslagit att luckorna i slussen i Säffle ska öppnas men detta ser inte räddningstjänsten som en lösning.

- Hade det varit tätorten som blivit drabbat hade de inte tvekat men nu är det vi markägare som får våra marker förstörda. Vi kommer inte att ge oss. Vattnet måste undan och kommunen måste ta sitt ansvar, säger Ola.

Kommunen har haft samverkanskonferens, men dit har inga markägare eller LRF blivit inbjudna.

- Vi har fått tjata oss in och nu sitter LRF med där från och med igår.

Totalt är det ca 500 hektar åker och 200 hektar bete som är invallade och nu under fredagseftermiddagen har det runnit över en av invallningarna.

- Nu blev det som vi markägare befarat och vi förutsätter att kommunen kommer att ta konsekvenserna för deras brist på handlingskraft, avslutar Ola Axelsson.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se