Olika länders hantering av coronapandemin kommer det vägas och mätas och forskas på i decennier. Kanske går det att börja förstå en del efter nästa vinters omtag och influensasäsong. Det blir ur humanistiska perspektiv omöjliga kvoter att sätta upp. Det kommer handla om elände i ena vågskålen och ett annat elände i den andra. Antal döda på ena sidan kvotstrecket och antal arbetslösa på den andra. Tillfrisknade/konkurs. Ökad annan ohälsa/förhindrat smittade.

Jag är glad att slippa ta ansvar för dessa avvägningar som man tvingas göra just nu i politiken och i våra myndigheter. En virtuell blomma sändes härmed till de som gör det jobbet åt alla oss andra.

Företag ställs inför nya utmaningar. Somliga har en marknadslogik som ger utrymme för kreativitet, andra är helt beroende av sin omvärld för både tillförsel av materiel och kunders efterfrågan och möjlighet att överhuvudtaget få frakter och personalförsörjning att fungera.

Våren och fram till halvårsskiftet är också tid för organisationer och företags årsstämmor. Stadgar och finansiell lagstiftning gäller också i år. Att samlas som man alltid gjort är just nu omöjligt. Möjligheterna till kreativitet varierar mellan organisationer. När man ändå försöker så kommer det vara ett lärande. När vi den gångna helgen hade stämma i LRF Värmland med åttiosju fullmäktige digitalt sammankopplade med ytterligare ett femtontal aktörer från totalt drygt sjuttio uppkopplingar så gjorde vi något vi aldrig gjort förut. Det mesta gjorde vi nästan rätt.

Vi debatterade och voterade om ändringar och tillägg. Vi tog beslut om skrivelser och motioner och fick 5 600 medlemmars förväntningar om hantering av sina frågor beredda och skickade vidare i de demokratiska signalsystemen LRF och Sverige. Vi gör och lär och visar att det går.

Om förutsättningarna för demokratin är mer utmanande än vanligt så ser i alla fall de vädermässiga förutsättningarna goda ut för vårbruket som rullar igång. Nu bestäms vad som ska finnas att äta nästa vinter.

Dom som orkar måste fortsätta orka. Vi jobbar på, på våra gårdar och i vår förening. Vi fyller hyllorna. I alla fall hälften av dem. Svenska bönders konkurrenskraft och lönsamhet är avgörande för hur mycket mat det blir på hyllorna och hur snart vi kommer till ett ur många aspekter robust, hållbart och förnyelsebart samhälle. Detta kommer vi prata mycket om i år och åren som kommer, var så säkra.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com