Måndag - tisdag (6-7/4) hade regionstyrelsen i Värmland sin Kick Off på Sköna Rum i Fryksta, Kil. Närvaron var både fysik och via länk (Teams) från både styrelse och personal.

Patrik hälsade oss välkomna och särskilt Daniel Andersson som valdes in i styrelsen i lördags.

Måndag

Måndagen började med lunch. Vi startade sedan med en genomgång av medlemsrekrytering och medlemsvård och gick i genom vad arbetsgruppen i Västra Sverige, som träffades i december, kommit fram till, hur vi framgent skall jobba i denna fråga .

Detta arbete leddes av undertecknad (Torbjörn på plats) och Lasse Knutsson via länk. Beslut togs att vi fortsatt kommer att jobba med Torbjörn Axelsson (extern rekryterare) i medlemsvärvning.

Jenny Nilsson och Kajsa Edbom tog sedan vid och informerade oss i hur läget med våra hållbarhetsambassadörer är för tillfället. Vi tyckte enhälligt att detta arbete måste fortgå och inte stoppa upp. Arbetet har stannat av i Stockholm, inget händer vilket vi inte accepterar.

Dagen avslutades med en presentationsrunda av styrelsemedlemmarna.

Sedan avnjöt vi i styrelsen en fin kväll i solen.

Tisdag

Tisdagen var vikt åt vårat första styrelsemöte, tillika konstituerande. Erik Forsberg valdes till vice ordförande i LRF Värmland.

Vi gick i genom vad som beslutades på stämman i motioner och skrivelser och vad som behöver följas upp å det snaraste.

Sedan fastställde och korrigerade vi våra verksamhetsprioriteringar utifrån våran nuvarande styrelse. Styrelsens arbetsrutiner och ansvarsområden gicks också igenom och fastställdes.

Vi beslutade också om aktivitetsersättningen som börjar gälla 1/11 2020. Planerade för kommande aktiviteter och styrelsemöte för året som kommer.

Härmed avslutades vårat första styrelsemöte, där vi var med både i fysisk form och via länk. Detta fungerade mycket väl.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com