- Vi fick information hur Länsstyrelsen arbetar med Covid-19 och hur det kan komma att påverka lantbrukarna i Värmland längre fram. Det känns bra att de har en plan för arbetet.

För att kunna betala ut stöden till lantbrukarna måste Länsstyrelsen göra ett visst antal kontroller. I dagsläget gäller enligt regelverket från EU att de ska kontrollera minst 5 procent, annars får de inte betala ut några stöd alls, vare sig man haft kontroll eller ej. Man jobbar just nu från Sveriges håll med att få EU att sänka denna procentsats till 3 procent för att minska risken för att stöden betalas ut sent.

- Länsstyrelsen i Värmland prioriterar verkligen lantbruket och de har en plan och en strategi för det arbetet. Man är beredd att omfördela personal om det skulle vara så att många blir sjuka. De hoppas också på att EU sänker kravet på antal kontroller, säger Erik.

Övriga frågor som togs upp på mötet var djurskyddskontroller och SAM ansökningar. SAM ansökningarna sjunker med ca 50 ansökningar per år i Värmland och i år har i runda slängar 2 800 kommit in.

- LRF berättade också om vilka frågor som lyftes på stämman och vi kommer att återkomma med de frågorna i våra samtal med Länsstyrelsen, det var en information till dem om att dessa frågor är viktiga för våra medlemmar.

Sammanfattningsvis var det ett bra möte och det är roligt att de prioriterar lantbruket, avslutar Erik Forsberg.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige,
clara.hyltback@lrf.se