- Utifrån rådande situation har det varit en del arbete med att få ihop stämman så att den fungerade praktiskt och att den demokratiska processen kunde fullföljas trots att stämman genomfördes helt digitalt, säger Yvonne Andersén stämmogeneral för regionstämman.  

När beskedet från riksförbundet kom där riksförbundet rekommenderade regionerna att se över hur stämmorna skulle genomföras, planerade LRF Värmland först för en deldigital stämma på sex platser runt om i regionen. Men efter ytterligare input från fullmäktige och presidiet tog regionstyrelsen beslutet att samla till en helt digital stämma i stället.  

- Det har ju varit en del testkörning och handpåläggning för att få stämman att fungera, men det har gått bra, säger Yvonne Andersén.

Nu har stämman genomförts och 88 av 105 fullmäktige kopplade upp sig digitalt för att göra sin röst hörd. Antalet deltagande fullmäktige låg på ungefär samma nivå som 2018 men något lägre än 2019 års stämma.  

Patrik Ohlsson inledde stämman med orden ”Detta är ingen vanlig stämma men däremot har vi vanliga stadgar och vanliga förväntningar”. En parentation hölls också för de medlemmar som gått bort under förra året.  

Stämman beslutade att skicka fem motioner till riksförbundsstämman och två skrivelser.

Motionerna berörde:

  • Inför lantbruksvetenskap i grundskolans läroplan
  • Ägande- och brukanderätt
  • Försämrad täckning för mobiltelefoni och datatrafik
  • Vägfrågor
  • Åtgärder för att reducera kronhjortsstammen

Skrivelserna berörde ämnena:

  • Solceller
  • Modernisera reglerna kring viltvårdsområden.   

Daniel Andersson, Charlottenberg, blev invald i regionstyrelsen och Johan Rydberg lämnade densamma. Inga utmärkelser delades ut på stämman, dessa kommer delas ut senare under året.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se