Projektets mål är att skapa förutsättningar för en etablering av ett småskaligt regionalt slakteri i Värmland och samtidigt öka de värmländska nöt-, får- och grisproducenternas samverkan med andra aktörer i livsmedelskedjan fram till kunderna på en regional marknad. Näringslivsenheten på Säffle kommun blev 2018 kontaktade av några lantbruksföretagare i kommunen som såg ett behov av att diskutera slakt, styckning och vidareförädling.

- Vi hade ett antal möten med dem och sen ansökte vi om projektpengar och i december fick vi klartecken på att köra igång säger Pia Proper, som är näringslivschef på Säffle kommun.

Jonas Enström som är projektledare håller just nu på att samla in kunskap från andra aktörer som gjort resan tidigare.

- Just nu pratar jag med massor av olika människor, både bönder som skulle kunna vara intresserade av att leverera till slakteriet, men också andra i branschen som startat liknande verksamhet tidigare. Vi tittar också på och tar till oss kunskap från andra branscher inom de gröna näringarna för att se vad de gjort och vad som fungerar eller inte fungerar, säger Jonas.

Platsen för ett slakteri är inte satt ännu utan projektet kommer titta på olika placeringar.

- Vi ser det dock som positivt om det skulle hamna i Säffle eller i alla fall i västra eller södra Värmland, det pågår ju också tankar om en biogasanläggning här i kommunen och kan vi få till synergieffekter skulle det vara bra, säger Pia Proper.

- Intresset för lokalt producerade livsmedel ökar i omfattning och särskilt i tider som dessa behöver vi titta över möjligheten att producera och förädla på nära håll, det småskaliga slakteri som vi nu gör en förstudie kring kommer inte att konkurrera med de stora utan komplettera deras verksamhet, säger Jonas Enström.

Projektet har i dagarna börjat grovräkna på ett småskaligt slakteri.

- Vi behöver göra detta parallellt, för syftet är ju att vi ska ta fram ett underlag inför ett beslut om investering i ett småskaligt slakteri med förädling.

I styrgruppen för slakteriet sitter bland annat Ola Axelsson, ordförande i LRFs kommungrupp, samt Catarina Nilsson också hon LRFs kommungrupp i Säffle.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se