Medlemsrekryteringsfrågan är på tapeten, hur kommer det sig?

- LRF har satt ett mål på att vi skall bli en ännu större organisation än vad vi är idag. Målet är 150 000 företagsmedlemmar 2030. Vid årsskiftet var vi ca 118 000 ca 1 000 färre än året innan. Vi har i Sverige en potential på ca 200 000 företagare i de gröna näringarna som inte är medlemmar! Varför skall vi då bli större och fler? Ju fler vi är som står bakom påverkan på alla beslut som berör oss i vårt företagande och ägande desto starkare och mer respekterade blir vi. 

Vad gör LRF Värmland i denna fråga?  

- Vi har nu gått ut med att avdelningen får en stimulanspeng på 500 kronor för varje ny medlem som man värvar till sin avdelning! Vi har skickat ut denna information till lokalavdelningsordförandena. 

Vad händer om man inte vill rekrytera själv? 

- Om man inte vill rekrytera själv, men ändå bli fler i sin lokalavdelning kan ni tipsa oss och då tar vi en kontakt med den potentiella medlemmen. Här i Värmland är Torbjörn Axelsson regional värvare. Om ni vill tipsa, skicka ett SMS till Torbjörn på 070-564 56 96. Ange namn och telefonnummer på personen som skall kontaktas. De 500 kronorna kommer dock inte att utbetalas för tips.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se