Men vi måste göra vissa justeringar i vår mötesform och fokus under vårt styrelsemöte var att lära oss finesserna med Teams för på vilket sätt vi kan nyttja detta för att underlätta vår mötesform liksom övrigt styrelsearbete. Med en fantastiskt tålmodig lärare, Ulrika Bertilsson från vår personal, gick detta över all förväntan!

Mötet i sig då, hur ska vi jobba med hållbarhetsfrågor i Värmland? Vi har två hållbarhetsambassadörer i Värmland, Cecilia Avelyne och Kajsa Lander som står redo att ta sig an denna uppgift. Riktlinjerna och stödet från riks dröjer och vi får börja forma vårt egna arbete inom dessa frågor, på gott och ont. Vi planerar även för en sommarträff om formerna tillåter att vi samlas, vad som händer på agendan där tåls att se men hållbarhetsfrågorna kommer finnas med i någon form! För den som vill förkovra sig i LRFs mål, och kanske komma med inspel i vårt arbete, finns våra hållbarhetsmål sammanfattade i länken nedan.

Vi har i vårt arbete med hållbarhet ett antal politiker vi behöver påverka i frågan. Kommungruppernas arbete är superviktigt mot de lokala politikerna, hur kan vi behålla och utveckla ett konkurrenskraftigt lantbruk i hela vårt Värmland, och vad behöver vi för stöd från de lokala politikerna i denna fråga. Vi i regionstyrelsen jobbar med samma frågor mot Värmlandsbänken, dvs de regionala politikerna, med den nationella och regionala livsmedelsstrategin i fokus för stunden. Så hållbarhet kort och gott på bred front!

Hållbar tillväxt – Mål för de gröna näringarna >>

Kajsa Edbom
Styrelseledamot LRF Värmland, kajsa.edbom@gmail.com