Lär dig mer om bevattning, diken och dikning!

Jordbruksverket erbjuder en webbkursserie med fyra teman inom jordbrukets vattenhushållning och vattenanläggningar i jordbrukslandskapet vecka 23. Kurserna är på två timmar vardera, via Skype, och tar upp olika aspekter kring markvård, miljö, teknik och juridik. Dessa är:

2 juni - Åtgärder i eller nära vatten

2 juni - Bevattning i tiden

3 juni - Projektering av åtgärder i eller nära vatten

4 juni - Underhåll av diken och täckdikning

Anmälan senast 25 maj.
Anmälan och mer info finns här; https://djur.jordbruksverket.se/kurserochseminarier.4.67e843d911ff9f551db80008788.html