Enligt rubriksättarna på NRKs Dagsrevyn så har folk i alla fall slutat kalla oss bonnjävlar. Bara en sån sak …

Nåväl. Värdet av god beredskap är nu tydlig för alla vad gäller tillgång på bl a förnödenheter som skyddsmateriel, medicin, energi, reservdelar, mat och vatten, och utan mat kvittar faktiskt allt det andra. Försvarsberedningen bör elda på livsmedelsstrategins ambitioner om ökad svensk produktion med krav på stärkt konkurrenskraft.

När människor kan göra medvetna val så väljer de gärna svenskt. Märkningen ”Från Sverige” har varit en succé. När folk under våren ätit allt mer av sin mat i hemmet och därför köpt råvarorna själva så har efterfrågan på svenskt ökat påtagligt. Folk har unnat sig att laga och äta gott hemma med bättre kvalitet och lite dyrare råvaror.

Det har varit mycket uppmärksamhet kring möjligheterna att arbeta i jord- och skogsbruket.

Svensk sågverks- och förpackningsindustri har tagit globala marknadsandelar när Finland och Kanada varit stängda.

Många verksamheter har tvingats att prioritera det som är viktigt på riktigt och helt enkelt skita i somligt som annars gjorts för att arkivet ska ha sitt.

Se där, ett litet axplock av bättre riktningar att arbeta vidare ifrån.

Trevlig sommar tillönskas!

Patrik Ohlsson
Ordförande för LRF Värmland, 055414900@telia.com