En femtedel av skogarna i Värmlands län riskerar att drabbas av angrepp från granbarkborren i sommar!

Nu närmar sig årets svärmning av granbarkborre, och skadorna av insekten väntas även i år bli mycket omfattande. För att rädda så mycket av virkesvärdet som möjligt, och förhindra ytterligare spridning, är det viktigt att nya angrepp hittas och bekämpas i tid.”

Detta stod att läsa som inbjudan till vårt webinarie om granbarkborren som för någon vecka sedan gick av stapeln. Nu är svärmningen igång och en uppmaning till alla oss skogsägare att är att vara ute i vår skog kontinuerligt för att vara uppmärksam på angrepp. Det gäller att hugga skadade träd eller områden i tid för att stoppa spridning och ändå kunna få ut ett värde i träden innan det går förlorat till granbarkborren.

Temat rör och berör viket var tydligt med tanke på uppslutningen från våra medlemmar med nära på 100 anmälda. Skogsstyrelsen stod för informationen och Vuxenskolan Värmland ordnade med tekniken, bra samarbete med andra ord som gjorde detta möjligt.

Vi fick även in en del uppslag till nya webinarier. Näst på tur blir en fortsättning på temat skog och granbarkborre, men kopplat till ekonomi. Hur ska man hantera ekonomin när man får en stor inkomst nu, men kanske igen alls de komman 10 åren? Och hur ska man tänka i skogsbruksplanen när den blir sönderhuggen då skogsägaren tvingas avverka yngre områden som normalt sett inte är redo att avverkas. Mer information och inbjudan, kommer inom kort.

Tills dess, på med bästa promenadskorna och fikakorgen i näven, och ge dig ut och håll uppsikt på din skog!

Kajsa Edbom
Styrelseledamot LRF Värmland, kajsa.edbom@gmail.com