Vi hade bjudit in Björn Galant, LRF riks, där han gick igenom ”Turism på annans mark”. Projektet har tagits fram tillsammans med Naturturismföretagarna.

Björn gick igenom vad som gäller kring allemansrätten, enkelt sammanfattat om man STÖR eller FÖRSTÖR då gäller inte allemansrätten.

Vid frågestunden med Björn framkom att man låtit en basväg få vara ridväg (utan kontrakt och ersättning) när markägaren skulle avverka stoppades denne från att använda sin egen basväg. Så mycket viktigt är att skriva kontrakt kring sådan användning.

I en folder kring turism på annans mark finns olika typer av kontrakt att användas. Den som är intresserad av en sådan folder så kommer Erik Evestam ha sådana. Här finns foldern att läsa >> 

Björn tog även upp en frågeställning kring terrängkörningslagen och skoterkörning hur detta ser ut i våra marker, han kommer att fortsätta denna diskussion med Torsby kommungrupp. Tack Björn!

Sedan fick våran IT-ansvariga personal Ulrika Bertilsson ordet och presentera sig och sitt arbete, hon är stationerad i Halland jobbar bl a med Teams och är kommunikatör framför allt inom sociala medier.

Sedan var det Clara Hyltbäcks tur att presentera sig hon bor i Borås hon skriver bl a våra gröna sidor i Land Lantbruk.

Onsdagen 26 maj hade LRF Värmland bjudit in till en digital träff om barkborren. Kajsa Edbom var den som ordnat detta. Hon berättade att 100 var anmälda och ca 75 var inloggade samtidigt. Webbinariet gjordes tillsammans med SV och Skogsstyrelsen. Vi kommer att göra en uppföljning kring ekonomi, samt strandskydd, enskilda vägar mm. Detta kommer också att komma som webbinarie under sommaren.

Sedan diskuterades ikring påverkansarbetet de senaste två månaderna vad som gjorts regionalt.

Det har varit reportage i media kring Erik Forsbergs nyodling. Nysatsning av två ladugårdsbyggen för mjölk i Arvika kommun som ev faller pga av investeringsstöd där. Andreas Strandberg och Anders Bergfjord har bjudit in kommunpolitiken och riksdagspolitiken för att lyfta frågan. Sändes i Sveriges Radio Värmland.

Norsk media har varit och intervjuat bl a Patrik Ohlsson i frågan.

En träff med Värmlandsbänken planeras, men inget datum är ännu satt, troligtvis sista veckan i juni. Då vi kommer att diskutera kring detta.

Patrik har ställt en fråga till Sofia Björnsson, LRF riks, angående CAP och en ev förskottering av investeringsstöd.

Det är nu Region Värmland som har hand om Utvecklingsmedlen för Värmland.

Kajsa lyfte också att våra hållbarhetsambassadörer finns och vill igång och jobba.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland,
057032242@telia.com