”Nu närmar sig årets svärmning av granbarkborre, och skadorna av insekten väntas även i år bli mycket omfattande. För att rädda så mycket av virkesvärdet som möjligt, och förhindra ytterligare spridning, är det viktigt att nya angrepp hittas och bekämpas i tid.”

”Skogsägare har redan utan angrepp på skogen av granbarkborren en speciell skattesituation eftersom man har så varierande inkomster och långa produktionscykler.”

Texten ovan är hämtad från inbjudningarna till de två digitala seminarierna som arrangerats under maj-juni med grundtemat barkborre.

Seminarierna har varit välbesökta. Närmare 200 medlemmar har kopplat upp sig via Teams för att ta del av fakta, råd och tips för att minska spridning av barkborrangrepp, men även hur de som skogsägare ska planera skattemässigt om de tvingas avverka betydligt mer än planerat på grund av angrepp.

Med anledning av den positiva responsen så tittar LRF Värmland på att genomföra fler webbseminarier framöver. Håll utkik!

De digitala föreläsningarna som genomförts är:

Digital föreläsning om granbarkborre med Alf Olofsson och Ingemar Lund från Skogsstyrelsen, om läget med granbarkborren i Värmland.

En skogsägares unika skattesituation med Thomas Johansson, Ekonomi och Skatt och Jonathan Dahlberg, rådgivare Lantbruk vid Ludvig & Co.

Webbföreläsningarna har arrangerats i samverkan med LRF Värmland, Studieförbundet, Skogsstyrelsen och Ludvig & Co.

Yvonne Andersén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, yvonne.andersen@lrf.se