Vad hände där?

- Vår medlemschef Mona Holmsten välkomnade oss. Vi arbetade både i stor grupp (hela Sverige) och i mindre grupp (LRF Västra Sverige). Ämnen som vi arbetade med var den strategiska planen, medlemsresan 2.0 och medlemsavgiftsmodellen samt framtidens folkrörelse.

Hur gick diskussionerna?

- Strategiska planen omfattar 2021–2023. Den utvärderas och omprioriteras vart 3:de år. Medlemsresan startades ifjol med tankesättet att man skall tänka sig att man står i medlemmens skor "Ni i LRF blir Vi i LRF". Även målet om antalet medlemmar var uppe till diskussion.

Den framtida avgiftsmodellen lyftes också och idag är den inte helt lätt att förstå. Vi från Västra Sverige framförde att vi vill ha en enkel avgiftsmodell. Det diskuterades också kring framtidens folkrörelse, hur vi går från enorma förväntningar till handling.

Det var två mycket givande dagar, men också mycket intensiva sådana. Vi efterlyste också representation från LRF Ungdomen, så vi hoppas att de är med till nästa år.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se